loading...

loading...


Това е един от най-често използваните методи за кражби. ГЛЕДАЙТЕ и винаги имайте едно на ум, когато някой случайно ви заговори, докато колата ви е отключена…..

*