loading...

loading...


Направо им се разказа играта. Не знам дали за там е нормално, но много интересно, че чадърите им са метални. Може пък да са си свикнали да ги пердаши такава яка градушка…

Категория:

Инциденти

*